Obsah stránky

Upozornění na výběr místních poplatků

neděle, 28. květen 2023 // OSTATNÍ

od 31.5.2023 se budou každou středu od 18.00 hod-19.00 hod vybírat poplatky za odpad a poplatek za psa odpad 840,-- Kč, pes 100,-- Kč

Text // Obec Rudná


O B E C   R U D N Á , Rudná 41, 569 04  Brněnec

IČO 002 77 304

 

 

!!! U P O Z O R N Ě N Í !!!

 

 

Obec Rudná bude vybírat místní poplatky

 

vždy ve středu  od 18.00 - 19.00 hod

počínaje dnem 31.05.2023 do 28.06.2023

prosíme o dodržení uvedených termínů pro platbu v hotovosti z důvodu omezené pracovní doby účetní

 

poplatek za odpad pro fyz.osobu je  Kč 840,--

poplatek za odpad pro „chalupáře“ je na čp. Kč 840,--

 

poplatek za psa je Kč 100,--    

    

     Termín splatnosti všech poplatků vybíraných v naší obci je do 30. 6. každého roku.

       Poplatky je možné uhradit i převodem na účet obce č.

 

11924591/0100

Variabilní symbol pro odpad je: 1345xx

Variabilní symbol pro psy je: 1341xx

(místo XX prosím doplňte číslo popisné)  

 

                                                                                               Vladimír Žváček, v. r.

                                                                                                    Starosta obce

 

Patička stránky