Obsah stránky

Upozornění na výběr místních poplatků

středa, 26. květen 2021 // ÚŘAD INFORMUJE

Text // Obec Rudná


O B E C   R U D N Á , Rudná 41, 569 04  Brněnec

IČO 002 77 304

 

 

!!! U P O Z O R N Ě N Í !!!

 

 

     Obec Rudná bude vybírat poplatek za komunální odpad

 

vždy ve středu  od 18.00 - 19.00 hod

počínaje od 02.06.2021 do 30.06.2021

 

     Pro každou fyz.osobu, která má na území obce trvalý pobyt činí popl.  Kč 600,--.

Pro každou fyzickou osobu, která má na území obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba činí poplatek na jedno číslo popisné Kč 600,--.

 

     Obecně závazná vyhláška obce Rudná č. 3/2020, která upravuje výše uvedené poplatky je k dispozici na obecním úřadě k nahlédnutí.

 

     Dále se budou vybírat poplatky ze psů a nájmy z pozemků. Poplatky ze psů zůstávají stejné jako v loňském roce Kč 100,-- za jednoho psa. Nájmy z pozemků zůstávají ve stejné výši jako v roce 2020.

     Termín splatnosti všech poplatků vybíraných v naší obci je do 30. 6. každého roku.

       Poplatky je možné uhradit i převodem na účet obce č.

 

11924591/0100

Variabilní symbol pro odpad je: 1340xx

Variabilní symbol pro psi je: 1341xx

(místo XX prosím doplňte číslo popisné)  

 

                                                                                               Vladimír Žváček, v. r.

                                                                                                    Starosta obce

 

Patička stránky