Obsah stránky

Upozornění na výběr místních poplatků

středa, 05. červen 2024 // ÚŘAD INFORMUJE

Text // Obec Rudná


O B E C   R U D N Á , Rudná 41, 569 04  Brněnec

IČO 002 77 304

!!! U P O Z O R N Ě N Í !!!

Obec Rudná bude vybírat místní poplatky

vždy ve středu  od 18:00 – 19:00 hod

počínaje dnem 12.06.2024 do 03.07.2024

a mimořádně v pátek dne 07.06.2024 od 17:30 do 18:30

prosíme o dodržení uvedených termínů pro platbu v hotovosti z důvodu omezené pracovní doby účetní

 

poplatek za odpad pro fyz.osobu je  Kč 840,--

poplatek za odpad pro „chalupáře“ je na čp. Kč 840,--

poplatek za psa je Kč 100,--    

     Termín splatnosti všech poplatků vybíraných v naší obci je do 30. 6. každého roku.

       Poplatky je možné uhradit i převodem na účet obce č.

11924591/0100

Variabilní symbol pro odpad je: 1345xx

Variabilní symbol pro psy je: 1341xx

(místo XX prosím doplňte číslo popisné)  

 

                                                                                               Vladimír Žváček, v. r.

                                                                                                    Starosta obce

Patička stránky